Servei de Poliesportiu / Piscines Municipals

El poliesportiu de Vilallonga del Camp situat al carrer Gebellí hi podrem trobar una pista poliesportiva, servei de bar (obert durant la temporada d’estiu), dos vestidors, serveis i les piscines municipals; una de gran de 25 metres de llarg i una de petita amb dutxes i ampli solàrium.

 

Piscines Municipals

Temporada 2017

Obertura: 17 de juny
Tancament: 11 de setembre

Horari: 11 a 20 h. Els horaris i criteris d’accés podran ser modificats per l’ajuntament per assumptes organitzatius (cursets, actes de Festa Major, etc)

AVÍS! No es permet l’entrada als menors de 14 anys en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta. Els menors entre 12 i 14 anys podran accedir sols amb autorització prèvia dels seus representants legals. Els menors que tinguin 11 anys, però compleixin els 12 anys durant l’any en curs, també podran acollir-se a aquestes autoritzacions. Aquestes seguiran el model Annex 1, que s’hauran de cursar a les dependències de l’Ajuntament.

Aquí podeu descarregar l’autorització.

PREUS