Organigrama de serveis tècnics

Arquitecte municipal

Eloi Balcells Terès
(ebalcells@vilallongadelcamp.cat)

Enginyer municipal

Sergi Triquell Güell
(striquell@vilallongadelcamp.cat)

Informàtica

Alfred Aubí Zango
(informatica@vilallongadelcamp.cat)