Organigrama administració

Secretaria

Eufèmia Moreno
(secretaria@vilallongadelcamp.cat)

Administració

Pilar Riera Fortuny
(administracio@vilallongadelcamp.cat)

Josep Roca Nolla
(jroca@vilallongadelcamp.cat)

Recepció

Raquel Fortuny Campllonch
(recepcio@vilallongadelcamp.cat)

Comptabilitat

Maria Tesón
(comptabilitat@vilallongadelcamp.cat)

Agutzil

Josep Mª Vallés Badia
(agutzil@vilallongadelcamp.cat)

Comunicació i administració

Maria Flores Girona
(comunicacio@vilallongadelcamp.cat)

Secretaria del Registre Civil

Pilar Riera Fortuny
(administracio@vilallongadelcamp.cat)