Serveis de l’Arxiu

Serveis interns:

 • Gestió de la consulta i el préstec de la documentació administrativa a les diferents unitats de l’Ajuntament.
 • Gestió de les transferències de documents entre els diferents espais del Servei d’Arxiu Municipal.
 • Manteniment i actualització d’inventaris i catàlegs.
 • Difusió del patrimoni documental de caràcter històric i testimonial.

Serveis externs:

 • Sala de consulta per als usuaris.
 • Accés als inventaris en la sala de consulta.
 • Reproducció de documents (fotocòpia, digitalització).
 • Servei didàctic amb atenció especial a mestres i professors.
 • Informació i orientació als usuaris.
 • Gestió de les cessions i donacions de documents per part de particulars, entitats o empreses.
 • Servei cultural en connexió amb entitats culturals de la Vila.

Tots els serveis s’atendran dins els horaris establerts i d’acord amb la normativa del Reglament de l’Arxiu Municipal de Vilallonga del Camp.