Funcions bàsiques

 • Protegir i custodiar adequadament la documentació que conserva i la que ingressa.
 • Classificar i ordenar la documentació d’acord amb la tècnica i norma arxivística.
 • Vetllar per la correcta ubicació física dels documents quant a la seva conservació i seguretat.
 • Elaboració d’inventaris i catàlegs o altres instruments de descripció que consideri necessaris per a facilitar un adequat accés a la documentació i contribuir a una major eficàcia i funcionament de l’administració local.
 • Gestionar les consultes, préstecs i ingressos de la documentació.
 • Donar servei de consulta als investigadors.
 • Realitzar propostes d’avaluació documental d’acord les normes i taules de la Comissió Nacional d’Avaluació.
 • Cercar de forma activa documents i fons documentals de valor històric i cultural per a Vilallonga generades per les persones físiques (particulars) i jurídiques (empreses, entitats…) relacionades amb el terme municipal, i incentivar-ne la conservació, el dipòsit, la donació o l’adquisició amb la finalitat de possibilitar-ne l’estudi i la difusió.
 • Mantenir relacions amb associacions i entitats de la vila per sumar esforços i sinèrgies en l’execució de projectes conjunts.
 • Planificar i coordinar activitats de difusió dels fons de l’Arxiu Municipal.
 • Vetllar contra l’espoli, destrucció, deteriorament, dispersió o pèrdua del patrimoni documental que es troba dins el terme municipal de Vilallonga del Camp.