Equipaments

El Servei d’Arxiu Municipal compta amb dos espais. Un dipòsit està ubicat a la planta segona de la Casa de la Vila on es custodia documentació de gestió i també té funció d’Arxiu Intermedi. L’altre espai és la seu de l’Arxiu Municipal que es troba dins l’equipament cultural de Cal Roso, al carrer Pere Virgili núm. 20. La planta baixa l’ocupa el magatzem de materials per a exposisicions. I a la planta primera s’ubiquen les instal·lacions on es conserven la documentació històrica de l’Ajuntament i una part dels documents de caràcter administratiu.

Els armaris es troben repartits en dues sales, una de les quals és també despatx de l’Arxivera i sala de consulta per als usuaris.

Per al servei de reproducció compta amb un escanner i una impressora, mentre que el servei de fotocòpia es troba les oficines de la Casa de la Vila.