Creació del Servei d’Arxiu Municipal

La documentació de l’Ajuntament de Vilalonga del Camp estava dipositada en unes dependències del Centre Cívic i no donava cap mena de servei. Fou l’any 2009 quan, des de la Secretaria i la Regidoria d’Educació i Cultura, es decidí que el patrimoni documental de la Vila mereixia i necessitava un tractament arxivístic, una nova ubicació i una organització interna que gestionés el Servei d’Arxiu Municipal.

Es realitzà l’inventari de la documentació històrica i administrativa, i també el catàleg dels expedients de llicències d’obra, d’activitats i de ruïna. Posteriorment es procedí al trasllat de la documentació al nou equipament per a Arxiu Municipal ubicat a l’ala dreta de Cal Roso, al carrer Pere Virgili que fou inaugurat l’estiu de l’any 2009.

Per tal de donar a conèixer el nou servei i el nou equipament, es va fer l’exposició Obrim l’Arxiu a la sala d’exposicions del mateix edifici durant els mesos de novembre de 2010 a gener de 2011.