Subvenció “Reformes complementàries d’adequació del Museu del Cinema”

admin Subvenció

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 d’octubre de 2017, i de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d’Assistència al Ciutadà, es va aprovar autoritzar el canvi de la subvenció concedida.

Nou concepte subvencionat “ REFORMES COMPLEMENTÀRIES D’ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL CINEMA”

Subvenció concedida: 4.485,50 euros