Exposició pública del cens electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017

admin Anuncis

La llista del cens se podrà consultar a les oficines de l’ajuntament del 3 a 10 de novembre. .

En l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres 9 a 13 h, i dimarts i dijous de 18 a 21 h.

El vot per correu, s’ha de sol·licitar a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, mitjançant qualsevol oficina del servei de Correus, des d’avui i fins a 10 dies abans de les eleccions.

La campanya electoral durarà quinze dies, iniciant-se a les 0 h del divendres 5 de desembre, i finalitzant a les 24 hores del dimarts 19 de desembre.

Es pot consultar, sense necessitat de posseir el certificat digital, la dada de la mesa i local electoral al que els correspon votar, per diferents criteris de cerca aportant com a dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l’adreça sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales.