Subvenció Diputació de Tarragona programes i activitats culturals 2017

admin Subvenció

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona, de data 4 de juliol de 2017, i d’acord amb la convocatòria de subvencions per a la realització de programes i activitats culturals, se’ns ha concedit una subvenció, per import de 639,68 euros, es destinen a les despeses de gestió i activitats Festa Major Estiu 2017.