Subvenció Diputació de Tarragona equipaments municipals 2017

admin Subvenció

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 21 de juliol de 2017, i d’acord amb la convocatòria de subvencions per a la gestió i funcionament dels  equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, se’ns ha concedit una subvenció, per import de 2.168,10 euros, es destinen a la gestió del Cinema Municipal.