Cursos de Natació

admin Piscines Municipals

El proper mes de juliol del 3 al 28 ambdós inclosos, a la Piscina Municipal s’iniciaran els cursos de natació per a infants.

Els cursos van destinats a:

  • Nadons  (del 2013 al 2015) a les 11 h
  • Iniciació i perfeccionament (del 2005 i 2012) a les 10 h

NADONS: nascuts entre els anys 2013 i 2015. Horari de 11.00 a 11.45 h. Es treballarà la familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments en grups de 5 a 8 alumnes. Durada efectiva de la sessió 30 min. Es imprescindible la presència del pare/mare o tutor/a.

INICIACIÓ/PERFECCIONAMENT: nascuts entre l’any 2005 i 2012. Horari de 10.00 a 11 h. L’horari es podrà derivar o desdoblar de 11.00 a 12.00 h, si fos necessari. Es treballarà la familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments en grups de 8 a 10 alumnes. Si el nombre d’alumnes i els nivells reals ho permeten, es diferenciaran les sessions entre grup d’iniciació i de perfeccionament. Durada efectiva de la sessió 50 min.

Les classes es duran a terme de dilluns a divendres a la Piscina Municipal de Vilallonga del Camp.

Cal portar casquet de bany, banyador, tovallola, xancletes i maneguets o bombolla (si ho necessita).

Quinzenes: 1a: del 3 al 14 de juliol; 2a: del 17 al 28 de juliol

El preu de l’activitat per quinzena és de:
51€ pels nadons
41€ per iniciació i perfeccionament

INSCRIPCIÓ: Per a fer la inscripció heu de dipositar, a les oficines de l’Ajuntament, la butlleta d’inscripció i el resguard de l’ingrés corresponent al núm. de compte IBAN: ES8101828366560200053207, indicant com a concepte Cursetde natació i el nom i cognoms de l’infant. Places definides per ordre d’inscripció i grups resultants.
La data límit d’inscripció serà fins el dimecres anterior a l’inici de cada quinzena. Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matricula. Demanem que, per tal de tenir la previsió correcta de l’equip, el material i les assegurances, es facin les inscripcions en el termini establert.

Per a més informació 977249484 o les oficines de l’ajuntament.